• Instagram

KOMİTE KONULARI:

 

KOMİTE 1 (SAĞLIK): Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi kilo problemleri yaşanmaktadır.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Derneği araştırma raporuna göre erkeklerde kadınlara oranla daha az kilo problemi yaşandığı gözlemlenmiştir. Kilo problemlerinin daha az yaşanır hale getirebilmek için ne tür önlemler alınabilir?

 

KOMİTE 2 (EĞİTİM): Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı’nın yaptığı araştırmalara göre coğrafi olarak doğudaki öğrencilerin batıya göre daha dezavantajlı olup okutma önceliğinin kız çocuklarına nazaran erkek çocuklarına verildiği gözlemlenmiştir. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmadığı bölgelerimizde, bu sıkıntıyı ortadan kaldıracak ne gibi çalışmalar yapılabilir?

 

KOMİTE 3 (ÇEVRE): Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın topladığı verilere göre Marmara Bölgesi’nde su kirliliği, hava kirliliği ve atıklar gibi çevre problemlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda bölgemizdeki çevre problemlerinin giderilebilmesi için alışılmışın dışında alternatif olarak neler yapabiliriz?

 

KOMİTE 4 (EKONOMİ): Tarım ve hayvancılığın ülkemizde giderek azalmasıyla temel tüketim maddelerimizin halkımızın beklentilerini karşılamaması ürünlerin tüketim maliyetini arttırmış ve alım gücünü düşürmüştür. Maliyeti düşürmek için ithalat oranı arttırılmış ve ülke dışa bağımlı duruma getirilmiştir. Dışa bağımlılığın süreğen olmasını engellemek için ne tür tedbirler alabiliriz?

 

KOMİTE 5 (İNSAN HAKLARI): Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın topladığı verilere göre 2016-2019 yılları arasında artan kadın ve çocuk şiddetinin beraberinde cinayetlere ve yaralanmalara sebep olduğu gözlemlenmiştir. Üzerinde bir sürü çalışma yapılmasına rağmen kadın ve çocuğa yönelik şiddetin önüne geçilememiştir. Yapılan çalışmaların eksik yanları göz önünde bulundurularak bu eksikliğin giderilmesi için neler yapabiliriz? Yeni çözüm önerileri neler olabilir?

 

KOMİTE 6 (SOSYAL MEDYA): Dünyadaki ve ülkemizdeki bireylerin çoğunun siber zorbalığa bizzat maruz kaldığı, geri kalan kişilerin ise siber zorbalığa uğramayıp buna tanık olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak psikolojik, sosyal ve sözel olarak sergilenen siber zorbalığın önüne nasıl geçebiliriz?